site logo

Caress Exclusieve Zorg B.V.
Belgischeplein 37
2587 AT Den Haag
070 - 30 61 000
informatie@residencebelpark.nl

slider shadow

Caress Exclusieve Zorg Thuiszorg

Wat kunnen we voor u betekenen?

Om verzekerde zorg bij u thuis te ontvangen dient een indicatie aangevraagd te worden bij het CIZ. Hierop volgt een indicatie die aangeeft hoeveel zorg er voor u beschikbaar wordt gesteld. Onze medewerker gaat dan met u in gesprek om een zorgleefplan op te stellen waarin u aangeeft wat en hoe u de zorg wilt ontvangen en welke punten voor u belangrijk zijn. Op basis van het zorgleefplan worden maximaal 4 verzorgenden ingezet, die uw gewenste zorg zullen leveren. Op deze wijze kunt u steeds opnieuw dezelfde verzorgenden verwachten.

Persoonlijke verzorging

Hieronder wordt verstaan hulp bij het wassen, aankleden, het aan en uittrekken van steunkousen, het helpen uit bed komen, hulp bij incontinentie, aanreiken van medicatie, mondzorg etc.

Verpleging

Wondverzorging, verpleegkundig handelen zoals injecteren, sondevoeding regelen, katheriseren, gebruik van pompen bij pijnbestrijding  , enz.

Begeleiding

Structuur aanbrengen in het dagelijkse leven van de cliënt.

Nachtzorg

Slaap- en/of waakdiensten van 23.00 uur tot 7.00 uur. Dit betreft meestal het verzorgen en begeleiden van mensen in de laatste levensfase of in acute situaties.

Palliatieve zorgverlening (van zorgmoment(en) tot 24-uurs zorg)

Caress Exclusieve Zorg B.V.  werkt hierbij samen met (huis)artsen, ziekenhuizen en apotheek. Medisch technische handelingen kunnen door bekwame verpleegkundigen/verzorgenden VIG worden uitgevoerd.

-       U kunt op een rustige- en waardige manier in de thuissituatie afscheid nemen van een geleefd leven.

-       Caress Exclusieve Zorg B.V. respecteert de wensen en behoeften van de cliënt en de naaste familie.

-      Caress Exclusieve Zorg B.V. zorgt samen met u en uw naasten dat u zo comfortabel mogelijk kunt zijn.

-       We leveren de zorg met een klein team van verpleegkundigen en verzorgenden.

-       Caress Exclusieve Zorg B.V. heeft een samenwerkingsverband met een apotheek, waardoor na opdracht van een (huis)arts er binnen een uur pijnmedicatie, bijvoorbeeld. pomp voor morfine, gegeven kan worden.

Kosten

U kunt uw zorg betalen uit een PGB (Persoonsgebonden Budget). De kosten van de Verpleging en verzorging zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. U kunt deze kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Natuurlijk kunt u ook kiezen om de zorg particulier te betalen of aan te vullen.