site logo

Caress Exclusieve Zorg B.V.
Belgischeplein 37
2587 AT Den Haag
070 - 30 61 000
informatie@residencebelpark.nl

slider shadow

Over ons

Caress Exclusieve Zorg B.V. is een kleine particuliere zorg- en thuiszorgorganisatie. Ons beleid is gericht op het leveren van optimale woon- en zorgfuncties en thuiszorg, naar tevredenheid van onze bewoner/cliënt. Zowel in het geval van een spoedopname, een kortdurend verblijf (zorghotel) als palliatief terminale zorg. Altijd staan de begrippen tijd en aandacht centraal. Wij zijn namelijk van mening dat onze ouderen dit verdienen. En vinden het heel belangrijk dat zij zich bij ons thuis voelen.

Ons beleid kenmerkt zich door de volgende speerpunten:
- Het bieden van een zo natuurlijk mogelijke, huiselijke, comfortabele en beschermende woonomgeving;
- Het bieden van kwalitatief hoge verzorging en verpleging met als kernwoorden: respect, welzijn, vertrouwen, aandacht en tijd. Niet alleen aan de bewoners, ook aan hun naasten;
- Het leveren van vraag-/vraag gestuurde en belevingsgerichte zorg;
- De vrijheid van keuze van onze bewoner respecteren en naleven;
- Het behouden en bevorderen van de bestaande functies, het begeleiden van en het overnemen van de functies die uitgevallen zijn;
- Samenwerken met andere instellingen en organisaties op het gebied van intra- en extramurale zorg, verpleging en dienstverlening aan ouderen;
- Het uitbreiden van alternatieve aanvullingen, ter optimalisering van het welzijn van de bewoners.

Bij de verzorging van onze bewoners gaan wij uit van respect voor het individu, ongeacht geloof, levensbeschouwing, nationaliteit, etnische achtergrond, politieke of andere overtuiging. De veelzijdige, open sfeer die hieruit voortvloeit, en waarin de mens als zodanig centraal staat, ervaren wij en onze bewoners als bijzonder waardevol.

Vacatures

We zijn op zoek naar een collega verpleegkundige niveau 4/5