site logo

Caress Exclusieve Zorg B.V.
Belgischeplein 37
2587 AT Den Haag
070 - 30 61 000
informatie@residencebelpark.nl

slider shadow

De Zorg

Caress Exclusieve Zorg B.V. is een kleine particuliere zorgorganisatie, die zorg naar uw wens levert. Toewijding, deskundigheid, zekerheid, respect en veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk, zowel voor u als voor ons. Vandaar dat al onze professionele medewerkers 24 uur per dag en 7 dagen van de week voor u klaar staan voor het leveren van zorg met net dat beetje meer.

Zorg strekt zich niet alleen uit tot de handelingen van wassen, aankleden, eten en huishouding. Onze zorg omvat het algemeen welbevinden te optimaliseren en de kwaliteit van uw ´oude´ leven zoveel mogelijk voort te zetten, ondanks uw behoefte aan hulp. Hiervoor bieden wij u onze woon-, zorg- en hoteldiensten aan. Het is belangrijk dat u zich thuis en veilig voelt. Bij ons krijgt u de mogelijkheid zoveel mogelijk uw eigen gewoonten aan te houden, indien nodig onder deskundige begeleiding van onze zorgmedewerkers. Eenmaal bij ons, hoeft u niet meer te worden overgeplaatst indien uw lichamelijke toestand verslechtert. Begeleiding is mogelijk tot het levenseinde.

Samenwerking

We werken samen met de huisartsen en de transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen. Door een juiste match tussen de cliënt en de zorgverlener te creëren kan de zorg optimaal worden geleverd.